Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Activiteiten vallen onder de categorie dienstverlening.
 2. De deelnemer verklaart te beschikken over voldoende zwemvaardigheid.
 3. Bij alle activiteiten is het gebruik van een zwemvest en/of drijfvest verplicht.
 4. De deelnemer verklaart persoonsgegevens correct en naar waarheid te hebben verstrekt.
 5. De deelnemer verklaart op een verantwoordelijke wijze te zullen deelnemen aan een activiteit.
 6. Deelname aan een activiteit geschiedt op eigen risico. AquaFUN Events is niet aansprakelijk voor (letsel-)schade en/of vermissing en/of diefstal.
 7. AquaFUN Events behoudt het recht deelname van een persoon zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 8. Een persoon mag niet onder invloed zijn van drugs en/of andere verdovende middelen.
 9. De deelnemer heeft hierbij vernomen dat er geen bedrijfsverzekering is afgesloten voor deelname aan een activiteit. De deelnemer kan bij de eigen verzekeraar navragen of hij/zij is verzekerd voor deelname.
 10. Wanneer een betaling voor aanvang activiteit is voldaan en deze door onmacht niet door kan gaan, stelt de aanvrager alvorens het betaalde bedrag terug te eisen AquaFUN Events in de gelegenheid een andere nader overeen te komen datum te bespreken.
 11. Wanneer beide partijen niet in redelijkheid tot een andere datum komen, zal AquaFUN Events het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen retourneren. Bij een tijdige terugbetaling kan de aanvrager geen aanspraak maken op wettelijke rente.
 12. Wanneer de aanvrager een reservering heeft ingediend, kan deze tot 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Er wordt een percentage van het totaalbedrag in rekening gebracht bij een annulering binnen deze 14 dagen, deze is als volgt berekend;
  van 13 tot 7 dagen = 25%
  van 6 tot 3 dagen = 50%
  van 2 tot 0 dagen = 100%
 13. De deelnemer is bij deelname verantwoordelijk voor het materiaal waar hij/zij gebruik van maakt.
 14. Bij het aanbrengen van schade aan materiaal wordt de deelnemer persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 15. De deelnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke is ontstaan uit onmacht.
  (motorische problemen ed.)
 16. Bij vernieling en/of vermissing zal aangifte worden gedaan bij de politie in de desbetreffende woonplaats.
 17. AquaFUN Events zal voor aanvang activiteit veiligheidsinstructies verstrekken aan de deelnemer.
 18. De deelnemer verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van AquaFUN Events zoals gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.
 19. Daar waar de Algemene Voorwaarden niet in voorzien beslist de directie van AquaFUN Events.

De deelnemer verklaart bij het plaatsen van een reservering kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.


BETAALMOGELIJKHEDEN

 1. Via bankoverschrijving
 2. Bij onze mobiele PIN terminal
  (bij betaling met creditcard geldt een toeslag)
 3. Contant geld liever niet, onze voorkeur is via PIN